02 August 2008

ഏകശ്ലോക രാമായണം

പൂര്‍വ്വം രാമ തപോവനാനിഗമനം ഹത്വാമൃഗം കാന്‍ചനം
വൈദേഹീഹരണം ജടായുമരണം സുഗ്രീവ സം ഭാഷണം
ബാലീനിഗ്രഹണം സമുദ്രതരണം ലങ്കാപുരിം മര്‍ദ്ദനം
പശ്ചാല്‍ രാവണ കും ഭകര്‍ണ്ണ നിധനം ഏതധ്യ രാമായണം.

രാമായണകഥ മുഴുവന്‍ ഒറ്റ ശ്ളോകത്തില്‍ ഒതുക്കി പറയുന്നു.

No comments: