03 November 2014

അടുക്കളയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു


കേരളപ്പിറവി ദിനം
 
അടുക്കളയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു

കേരളം പിറക്കുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ അമ്മമാരും അമ്മായിമാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ അടുക്കളയില്‍ നല്ല തിരക്കിലായിരുന്നു. രാവിലെ നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് അടുപ്പിലെ വെണ്ണീറുവാരി അടുപ്പുകല്ല് നനച്ച് തുടച്ച് അടുക്കള അടിച്ചുവാരി കഞ്ഞിക്കുള്ള കലം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരുന്നു. അഛനും അമ്മാവന്‍മാര്‍ക്കും വേണ്ടി ഓരോ ക്ളാസ് ശര്‍ക്കരക്കാപ്പി തിളപ്പിക്കയായിരുന്നു. പുറത്തേ അടുപ്പില്‍ കന്നിനുള്ള കഞ്ഞിക്ക് ചപ്പുചവര്‍ വാരിക്കൂട്ടി കത്തിക്കയായിരുന്നു.
അമ്പത്തേഴുകൊല്ലം മുന്പ് പ്രഭാതം പുകഞ്ഞുകത്തി തെളിയുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 7 മണിക്ക് കഞ്ഞി. സമ്പന്ന ഗൃഹങ്ങളില്‍ കഞ്ഞിക്ക് ഉരുക്കിയ നെയ്യ്. ഉച്ചക്ക് ചോറ് . രാത്രി അത്താഴം ചോറൊ കഞ്ഞിയോ. അതിനൊരു കൂട്ടാന്‍ [ കറി ]. ഒരുപ്പിലിട്ടത്. കഞ്ഞിക്കൊരു ചമ്മന്തി. തേച്ചു വെളുപ്പിച്ച ഓലക്കിണ്ണം. പിച്ചള ഗ്ളാസ്. പ്ളാവില കോട്ടിയത്. മോര്. തറവാടുകളില്‍ പപ്പടം ചുട്ടത് ഓരോന്ന്.
രാവിലത്തെ കഞ്ഞി തയ്യാറായാല്‍

16 August 2014

പരീക്ഷയും പഠനം തന്നെ


ഈ വര്‍ഷത്തെ സ്കീമൊഫ് വര്‍ക്കില്‍ പാദവാര്‍ഷിക പരീക്ഷ എന്നൊരു സങ്കല്പ്പമില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അര്‍ദ്ധവാര്‍ഷിക മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം ആദ്യത്തെ 4-5 യൂണിറ്റുകള്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ നിഷ്കര്‍ഷിക്കുന്നുണ്ടുതാനും. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചാലും നടന്നു പോകുന്ന ചില സമ്പ്രദായങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. അതാണ് ഈ ഓണാവധിക്കുമുന്പുള്ള പരീക്ഷാ ഒരുക്കം തെളിയിക്കുന്നത് .

ആദ്യപാദപ്പരീക്ഷ. ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് പരീക്ഷകള്‍ക്കുശേഷം വരുന്ന ആദ്യ ടേം പരീക്ഷ എന്ന നിലയില്‍ പൊതുവെ കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ആദ്യ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാന്‍ നിലവില്‍ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതുവരെ എടുത്തതൊക്കെ പഠിച്ചുവെക്കുക എന്നു മാത്രമേ വിജയത്തിന്ന് ഉറപ്പുണ്ടാക്കാനാവൂ.

4 സംഗതികളിലാണ്` പഠനവും പരീക്ഷയും ഊന്നുന്നത്
  1. പാഠങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം
  2. യൂണിറ്റിന്റെ പൊതു ഉള്ളടക്കം
  3. ഉള്ളടക്കം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള വ്യവഹാരരൂപങ്ങള്‍
  4. മൂല്യ നിര്‍ണ്ണയ സൂചകങ്ങള്‍

കാലിലാലോലം ചിലമ്പുമായ് എന്ന

01 July 2014

സര്‍ഗസാധകം


വിരസമായ ക്ളാസ്റൂം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, കൃത്രിമമായ പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, സര്‍ഗാത്മകത തീരെയില്ലാത്ത ദൈനന്ദിന പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങള്‍..... എന്നിവ ടീച്ചര്‍ ട്രയിനിയെ വെറും അദ്ധ്യാപകോദ്യോഗസ്ഥനാക്കുന്നേയുള്ളൂ...

ക്ളാസ്‌‌മുറിയിലും പുറത്തും സമൂഹത്തിലും പഠനത്തോടൊപ്പം ഏറ്റെടുക്കുന്ന മറ്റു പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് സാമ്പ്രദായിക പഠനത്തിന്റെ വിരസത ഒഴിവാക്കി വളരെ ക്രിയേറ്റീവായ മേഖലകളിലേക്ക് പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാനാകുമോ എന്നു നിരന്തരം ആലോചിക്കുകയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുതകുന്ന ചില പ്രൊജക്ടുകള്‍ - ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റേയും സാധ്യതക്കനുസരിച്ച് തുടങ്ങിയാലോ ? ചിലത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം എന്നു തോന്നുന്നു.


നമ്പ്ര്
പ്രൊജക്ട്
ഉദ്ദേശ്യം
പ്രക്രിയ
ഉല്‍പ്പന്നം 
1
പാട്ടും കഥയും
പ്രാദേശികമായി ഓരോയിടത്തും പ്രചാരത്തിലുള്ള - എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും - പാട്ടുകള്‍, കഥകള്‍, ചരിത്ര വസ്തുതകള്‍ … എന്നിവയുണ്ട്. അവ സമാഹരിച്ച് - സാഹിത്യം, ചരിത്രം, സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൂന്നി മനസ്സിലാക്കുക .. സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുക - ലഭ്യമാക്കുക
ശേഖരണം
വിശകലനം
പഠനം
സമാഹരണം
കഥ- പാട്ട് സമാഹാരങ്ങള്‍
2
ഏകദിന തീവ്രവായന
പുസ്തകങ്ങള്‍ ഓടിച്ചു വായിക്കല്‍. പരിചയപ്പെടല്‍. പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍, ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ചു ചെറിയ ധാരണ. കഥാപാത്രം , സംഭവം, സ്ഥലം - പ്രസക്തിയനുസരിച്ച് സാമാന്യമായി ഗ്രഹിക്കല്‍.
എല്ലാ കുട്ടികളേയും നിരത്തിയിരുത്തി 10 പുസ്തകം വീതം വായിക്കാന്‍ കൊടുക്കുക. ഒരു പുസ്തകം 3 മിനുട്ട് വായന . 10 റൗണ്ട് വായന . കുറിപ്പെഴുതല്‍ അപ്പപ്പോള്‍ . വിഷ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കല്‍. തുടര്‍വായനക്ക് പുസ്തകം ലഭ്യമാക്കല്‍
100 പുസ്തക കുറിപ്പ്
3
ഇന്‍ലാന്റ് മാസിക
എഴുത്ത്, പ്രസാധനം എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള നവീനമായ ആശയങ്ങള്‍/ സര്‍ഗാത്മകത രൂപപ്പെടാന്‍
ഓരോകുട്ടിക്കും ഓരോന്ന്. മാസത്തിലൊന്ന് . ഉള്ളടക്കം തനിയേയോ, മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് കൊടുത്തും വാങ്ങിയും മെച്ചപ്പെടുത്തി
10 മാസിക * ആകെ കുട്ടികള്‍
4
കയ്യെഴുത്ത് മാസിക / വാര്‍ഷികപ്പതിപ്പ്
എഴുത്ത്, വായന, വര, കാര്‍ട്ടൂണ്‍, എഡിറ്റിങ്ങ്, ലേഔട്ട്, പ്രസാധനം എന്നിവയില്‍ അധികപരിചയം നേടാന്‍
ക്ളാസില്‍ ഒന്ന് , ഓരോകുട്ടിക്കും ഓരോന്ന്... പലമട്ടിലും ചെയ്യാം. സൃഷ്ടികള്‍ പരസ്പരം കൈമാറണം. അദ്ധ്യാപകരുടെ , വീട്ടുകാരുടെ , ഓഫീസ് ജീവനക്കാരുടെ ഒക്കെ സൃഷ്ടികള്‍ വാങ്ങാന്‍ നോക്കണം. സമാഹരിച്ച് നന്നായി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍.
സ്കൂളില്‍ ഒന്രു വലിയ മാസിക
5
ടിപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ബാങ്ക്
കാര്യക്ഷമമായ, സര്‍ഗാത്മകമായ ക്ളാസുമുറികള്‍ ഉണ്ടാവാന്‍. എല്ലാവര്‍ക്കും ഇതില്‍ പരിചയവും വൈവിധ്യമുള്ള ആക്ടിവിറ്റികള്‍ സമാഹരിക്കലും ഉപയോഗിക്കലും.
സമാഹരിക്കല്‍ , പ്രയോഗിച്ചുനോക്കല്‍, ഏതെല്ലാം ക്ളാസുകളിലേക്ക് എന്ന് തരം തിരിക്കല്‍.
ആക്ടിവിറ്റി ബാങ്ക്
6
ഭക്ഷണം - രോഗം [ അന്വേഷണം ]
ഭക്ഷണം ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍... 10 വീടുകളില്‍ അന്വേഷണം.ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്‍, ശീലങ്ങള്‍, ഇടവേള, അദ്ധ്വാനവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തല്‍ , ആവശ്യകത.... പ്രശ്നങ്ങള്‍.
പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട്
7
മരചരിതം
നാട്ടിലെ കുറെ വലിയ പഴയ മരങ്ങള്‍ക്കെങ്കിലും ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. അത് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് ആ നാടിന്റെ സംസ്കാരം, ചരിത്രം … എന്നിവയെ കുറിച്ച് കുറേകൂടി തെളിച്ചം നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നതായിരിക്കും.
ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ക്ക് കണ്ടെത്തിയ മരങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചു നല്‍കല്‍, അന്വേഷണം, കുറിപ്പെടുക്കല്‍ , വിശകലനം.... സെമിനാര്‍ ' മരചരിതം നാട്ടുചരിതം '
പുസ്തകം
8
കണക്ക് പഴമ
അളവ്, തൂക്കം, വിസ്തീര്‍ണ്ണം, കൂലി, ...ഇവയിലൊക്കെ പഴയ ഏകകങ്ങള്‍, മാത്രകള്‍, നാമരൂപങ്ങള്‍.... സമൃദ്ധമാണ്`. ഇവ നാട്ടില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവ ശേഖരിക്കലും സൂക്ഷിക്കലും പ്രധാനമാണ്`.
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
പുസ്തകം - പഠനവും
9
കച്ചകപടം
കച്ചവട ഭാഷ സവിശേഷമായ ഒന്നാണ്`. പഴയ ഭാഷ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവ കണ്ടെത്തി സമാഹരിച്ച് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
പുസ്തകം - പഠനം
10
ഗൂഢഭാഷ അന്വേഷണം
മൂലഭദ്രം പോലെ ഗൂഢഭാഷകള്‍ നമ്മുടെ പഴയ തലമുറക്ക് പരിചിതമാണ്`. അവ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുക.
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
പുസ്തകം - പഠനം
11
മനക്കണക്ക് മാതൃകകള്‍ ശേഖരിക്കല്‍
പഴയ ആളുകള്‍ മനക്കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഗണിതക്രിയകളുടെ നിരവധി വ്യത്യസ്ത പാറ്റേണുകള്‍ ലഭിക്കും. അവ മനസ്സിലാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരളീയമായ ഗണിത സംസ്കാരത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ്`.
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
പുസ്തകം - പഠനം
12
അറ്റുപോയ കണ്ണികള്‍
[ സസ്യം / പക്ഷി / മൃഗം
ഒരുകാലത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന സസ്യങ്ങള്‍, പക്ഷികള്‍, മൃഗങ്ങള്‍.... ഇന്ന് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു. അവയെകുറിച്ചുള്ള അറിവുകള്‍ നമ്മുടെ ജൈവസംസ്കൃതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏടാണ്`...
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
സമാഹാരം - പഠനം
13
കുട്ടികളുടെ വായനക്ക്
മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുമാത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്ന മലയാള കൃതികള്‍- നോവലുകള്‍, കഥകള്‍ [ ആള്‍ക്കൂട്ടം, മരണസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ....] കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍ പാകത്തില്‍ മാറ്റിയെഴുതുന്നത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും.
ഗ്രൂപുകള്‍ ....ജോലി പങ്കുവെക്കല്‍, ഇടക്ക് പരിശോധന... എഴുത്തിന്റെ തത്വങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച....
പുസ്തകം
14
സമാന്തരങ്ങള്‍
ഇവിടെ വീണപൂവ് രചിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇംഗ്ളണ്ടില്‍ വേസ്റ്റ് ലാന്റ് എഴുതുകയായിരുന്നു.... ചരിത്രം, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം.... മേഖലകളിലെ ഈ സമാന്ത്രപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഠനം രസകരമാക്കും.
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം. ഒരു മേഖല, അല്ലെങ്കില്‍ പല മേഖല... വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ കാലഘട്ടം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടൈംലയിലില്‍ അന്വേഷണം
ചാര്‍ട്ടുകള്‍
15
നാട്ടുകളികള്‍ ശേഖരണം
പണ്ട് നാടാകെ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇന്നു തീര്‍ അറ്റുപോയതുമായ കളികള്‍ അന്വേഷിച്ച് ശേഖരിച്ചു വെക്കല്‍, പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍
പുസ്തകം - പഠനം
16
വസ്ത്രവിശേഷം
ഒരു മുണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനമുണ്ട്? അന്വേഷിച്ചുനോക്കൂ... അത്ഭുതപ്പെടും....
ഗ്രൂപ് പ്രവര്‍ത്തനം, അന്വേഷിക്കല്‍, ചര്‍ച്ച, പരിശോധന....
പുസ്തകം - ആമുഖക്കുറിപ്പ്
17
അറ്റുപോയ പേരുകള്‍
പഴയ മനോഹരങ്ങളായ പേരുകള്‍ ഇന്ന് നമുക്കില്ല. പഴയ ശേഖരിച്ചു നോക്കൂ... ഭാഷയുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ തനിമ ബോധ്യപ്പെടും...
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
സമാഹാരം - പഠനം
18
അടുക്കള ഫാക്ടറി
അടുക്കളയിലെ രസതന്ത്രം, ഫിസിക്സ്.... അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ...
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
ഗവേഷണ കൃതി
19
IQ / EQ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ടൂളുകള്‍
അളക്കാനുള്ളവ ധാരാളം … ഇവ വികസിപ്പിക്കാനുള്ളതോ... അതല്ലേ ആവശ്യം?
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ചര്‍ച്ച, വിദഗ്ദ്ധരുമായി സംഭാഷണം , പഠനം , പ്രയോഗം പരിശോധന
വിവിധ ടൂളുകളുടെ സമാഹാരം
20
വിക്കിപീഡിയ പ്രവര്‍ത്തനം
വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്‍, വികസിപ്പിക്കല്‍, തെറ്റുതിരുത്തല്‍, ചിത്രങ്ങള്‍ ചേര്‍ക്കല്‍.....
ഗ്രൂപ്പ്
വിക്കിപീഡിയന്‍ പദവി
21
ബ്ളൊഗിങ്ങ്
സ്വയം പ്രകാശനം...സ്വയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍ സാധ്യതകള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തല്‍
തനിയേയോ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പായോ
ബ്ളോഗ്
22
വാദ്യ പരിചയം
കേരളീയ വാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം
ഗ്രൂപ്പ് / അഭിമുഖം, റക്കോഡിങ്ങ്... വിശകലനക്കുറിപ്പുകള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍
ഗവേഷണ കൃതി
23
നമുക്കിടയിലെ മഹത്തുക്കള്‍ - ഡയറക്ടറി
നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ഉള്ള / ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി രേഖപ്പെടുത്തല്‍
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
ഡയറക്ടറി
24
നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍ - ഡയറക്ടറി
പാലക്കാട് ജില്ലക്കാരായ എഴുത്തുകാരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം / രേഖപ്പെടുത്തല്‍
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
ഡയറക്ടറി
25
പാഠപുസ്തക ഓഡിറ്റിങ്ങ്
പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കല്‍.... കരിക്കുലം, ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്‍ എന്നിവക്ക് അനുഗുണമാണോ … എല്ലാ വിഷയവും?
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്
26
പരാജിതരുടെ പിന്നാലെ
തോറ്റുപോകുന്ന കുട്ടികള്‍ എവിടെ പോകുന്നു? അന്വേഷണം അവരുടെ ജീവിതം ?
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്
27
പ്രക്രിയാ സര്‍വസ്വം
അസംബ്ളി, സ്കൂള്‍ പാര്‍ലമെന്റ്, എസ്.ആര്‍.ജി, ക്ളബ്ബ് പ്രവര്‍ത്തനം... എന്നിവക്ക് ഒരു സമഗ്ര ഹാന്ഡ് ബുക്ക് തയ്യാറാക്കല്‍ ഇന്ന് ആവശ്യമാണ്`.
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
റഫറന്‍സ് പുസ്തകം
28
Help Teacher
പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സുഗമമാക്കാന്‍ അദ്ധ്യാപികക്ക് നിരവധി സഹായങ്ങള്‍ ആവശ്യമാണ്. അവ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കിട്ടാനുള്ള വഴികള്‍ പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനും പറ്റുമോ ?
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
റഫറന്‍സ് പുസ്തകം
29
ജൈവ കാര്‍ഷികം
നമ്മുടെ പഴയ കൃഷിരീതികള്‍ കണ്ടെത്തി സൂക്ഷിക്കലും ആവുന്നത്ര പ്രചരിപ്പിക്കലും
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. സെമിനാര്‍
ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്
30
പ്രാദേശിക ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങള്‍
ഓരോ നാട്ടിലും ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളുണ്ട്. അവ കണ്ടെത്തി സൂക്ഷിക്കണം
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
ഗവേഷണ കൃതി
31
വിവരപരിണാമം
ഒരു പത്രവാര്‍ത്ത...സംഭവം... അനേകമാളുകളിലൂടെ എങ്ങനെ പരിണമിക്കുന്നു? അവസാനം അതെന്താവുന്നൂ എന്ന അന്വേഷിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും? കുട്ടികള്‍, സ്ത്രീകള്‍, പുരുഷന്‍മാര്‍, സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍, രാഷ്ട്‌‌രീയ പ്രവര്‍ത്തകര്‍...... പല്രുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുനോക്കൂ.....
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
ഗവേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്
32
സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം - നമുക്കു ചുറ്റും
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും സ്ത്രീപുരുഷ സമത്വത്തിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിക്കും എന്താണ്`... അന്വേഷിക്കുന്നത് രസകരമായിരിക്കും.
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
അന്വേഷണ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്
33
മാര്‍ജിന്‍ കുറിപ്പ് പഠനം
കുട്ടികള്‍ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളില്‍ മാര്‍ജിനില്‍ എഴുതിവെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ? ഒരു 100 കുട്ടികളുടെ പുസ്തകം സമാഹരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ നാം അത്ഭുതപ്പെടും. കുട്ടികളുടെ ദാര്‍ശനികത.....
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം.
പഠനക്കുറിപ്പ്
34
ജില്ലയിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും - സ്വന്തം മാസിക


കയ്യെഴുത്ത് മാസിക
35
സര്‍ഗോത്സവം - എല്ലാവര്‍ക്കും36
എന്റെ സ്കൂള്‍ - എന്റെ സങ്കല്‍പ്പം - കാര്‍ഡുകളില്‍
ഒരു നല്ല സ്കൂള്‍ എങ്ങനെയായിരിക്കണം... വിവിധ മേഖലകളില്‍ ഊന്നിയുള്ള കുറിപ്പുകള്‍ - കാര്‍ഡുകള്‍ ...1000 കാര്‍ഡുകള്‍ മതിയാവുമോ എന്നു നോക്കൂ
ഗ്രൂപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനം, ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനം. വിവര ശേഖരണം, വിശകലനം. ചര്‍ച....
ഒരു സെറ്റ് കാര്‍ഡ്23 June 2014

വായനതന്നെ ജീവിതം


പുസ്തകം വായിക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മറ്റൊരു ജീവിതം മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ്`. ഓരോ പുസ്തകവും - അത് കഥ, നോവല്‍, കവിത , ജീവചരിത്രം, ആത്മകഥ, യാത്രാവിവരണം... എന്തുമാകട്ടെ ഒരു ജീവിതമാണ് അതിലെ ഉള്ളടക്കം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തേക്കാള്‍ വിസ്മയകരമായ ഒരു ജീവിതം പുസ്തകത്തില്‍ വായിക്കുകയാണ്`. വായനയില്‍ നാമൊരു പുതിയ ജീവിതം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയും ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന്. അതു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടി തിരിഞ്ഞുനോക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പരിണമിപ്പിക്കാനും സഹായം ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തെ വിശാലമായി ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍, മനസ്സിലാക്കാന്‍ , വ്യാഖ്യാനിക്കാന്‍ പരിണമിപ്പിക്കാന്‍... ഒക്കെ സഹായം നല്‍കുന്നു. വായിച്ചാല്‍ വളരും എന്ന ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണല്ലോ.

0
എഴുതിത്തെളിയൽ
വായിച്ച്‌ കലങ്ങൽ
എഴുത്തും വായനയും എന്നാണ്` ജോടീ. എഴുതിയതാണ്` വായിക്കുന്നത്. എഴുതിയതൊക്കെയും വായിക്കാനാവില്ല. തെരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കണം. നല്ലത് വായിക്കണം. എഴുതും തോറും എഴുത്ത് നന്നാവും . എഴുതി തെളിയുക എന്നാണ്` പറയുക. അങ്ങനെ എഴുതിയെഴുതി ഏറ്റവും നല്ലത് എഴുതും. അത് ആ എഴുത്തുകാരന്റെ മാസ്റ്റര്‍പീസ്സ് ആണെന്ന് വിലയിരുത്തും. വായിക്കുന്നവരാണ്` വിലയിരുത്തുക. എഴുത്തുകാരന്‍ വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ അത് പൂര്‍ണ്ണമാവില്ല. എല്ലാ വായനക്കാരും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് അതു പൂര്‍ണ്ണമാക്കും. അനേക കാലങ്ങളില്‍ അനേക സ്ഥലങ്ങളില്‍ അനേകമാളുകളില്‍ വായന നടക്കുന്നു. ഒരേ ആള്‍ തന്നെ ഒരേ പുസ്തകം പല തവണ വായിക്കുന്നതും അത്ഭുതമല്ല.

എഴുതി തെളിയുകയാണ്`ങ്കില്‍ വായിച്ച് കലങ്ങുകയാണ്`. ഓരോ വായനയും വായനക്കാരന്ന് വ്യത്യസ്ത കഥ [ ഉള്ളടക്കം ] നല്‍കുന്നു.

08 June 2014

മരപ്പാഠങ്ങള്‍


മരം നല്ലൊരു പാഠ പുസ്തകമാണ്`. വൃക്ഷവത്ക്കരണയജ്ഞം ഒരു ചടങ്ങല്ല. നന്നായി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ പഠനം അനായാസമാക്കുന്ന ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം .

ദശകൂപ സമാവാപി
ദശവാപീ സമോ ഹ്രദഃ
ദശഹ്രദ സമപുത്രേ
ദശപുത്ര സമോ ദ്രുമ: ”
ശാര്‍ങ്ങ്ധരന്റെ വൃക്ഷായുര്‍വേദത്തിലെ തരുമഹിമയിലെ വരികളാണിവ. പത്ത്‌ കിണറുകള്‍ക്ക്‌ തുല്യമാണ്‌ ഒരു കുളം. പത്ത്‌ കുളങ്ങള്‍ക്ക്‌ തുല്യമാണ്‌ ഒരു തടാകം. പത്ത്‌ തടാകങ്ങള്‍ക്ക്‌ തുല്യമാണ്‌ ഒരു പുത്രന്‍. പത്ത്‌ പുത്രന്മാര്‍ക്ക്‌ തുല്യമാണ്‌ ഒരു മരം. ഒരു വൃക്ഷത്തെ പത്ത്‌ പുത്രന്മാര്‍ക്ക്‌ തുല്യമായി കണ്ട്‌ ആരാധിച്ച പൂര്‍വികര്‍ പരിസ്ഥിതിയെ എന്നും മാനിച്ച്‌ സംരക്ഷിച്ചുപോന്നിരുന്നു.

സ്കൂളും മരവുമായി പണ്ടേ നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ട് . വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ ഒക്കെത്തന്നെ മരങ്ങള്‍ പണ്ടുമുതലേ [ ഇന്നും ] സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പഴയ ഋഷിവാടങ്ങള്‍ ഗുരുകുലങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ മരച്ചോട്ടിലാണ്`... പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അറിവും ബോധോദയവും വൃക്ഷച്ചുവട്ടില്‍ വെച്ചാണ്` സംഭവിച്ചത്. ഔപചാരികവും അനൗപചാരികവുമായ പുറം ക്ളാസുകള്‍ ഇന്നും മരച്ചുവട്ടിലാണ്`സജീവമാകുന്നത് . ക്ലാസുകള്‍ മാത്രമല്ല ജീവിതം തന്നെ - പ്രണയം വിരഹം ബന്ധങ്ങളുടെ കണ്ണിചേരല്‍ തീര്‍ഥയാത്ര ഒക്കെ - മരച്ചുവടുകളില്‍ തിടം വെച്ച് വളരുന്നു എന്നു കാണാം.

സാക്ഷിയാണ്` മരം. പ്രായേണ മനുഷ്യായുസ്സിനെ കവച്ചുവെക്കുന്ന ജീവദൈര്‍ഘ്യം കാരണമാവുന്നു. മരം ഒരു കേവല ജീവനല്ല. ഒരു ആവാസമാണ്`... നാനാതരം ജീവജാലങ്ങള്‍, ചുവട്ടിലും തടിയിലും കൊമ്പിലും ചില്ലയിലും ഇലയിലും പൂവിലും കായിലും ഒക്കെ നിറയെ.... താഴെ മനുഷ്യര്‍, മറ്റു ജന്തുക്കള്‍... … തികഞ്ഞ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാക്ഷി മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടിയും സ്ഥിതിയും കൂടി നിര്‍വഹിക്കുന്ന മരം. ഒരു മരവും വെറും മരം അല്ല.

മരഭാഷ

മരങ്ങള്‍ നിശ്ശബ്ദരാണെങ്കിലും ഭാഷാശൂന്യരല്ല. മരത്തിന്ന് ...

27 May 2014

അവധിക്കാലത്ത് സിനിമകാണുക !!


കുട്ടികള്‍ക്ക് അവധിക്കാല ആഘോഷങ്ങളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്` സിനിമകാണല്‍ . അവധിക്കാലത്തിന്ന് പാകത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും - സകുടുംബം - കാണാനുള്ള നിരവധി സിനിമകള്‍ അടുത്തുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുകയും ചെയ്യും. ടി.വി. , മൊബൈല്‍ എസ്.എം.എസ് , ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയിലൂടെ ആകര്‍ഷകമായ സിനിമാപരസ്യങ്ങള്‍ കുട്ടികളെ തിയേറ്ററുകളിലെത്താന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സ്കൂള്‍ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും 2- 4 സിനിമകള്‍ കണ്ടില്ലെങ്കില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കത് വലിയ നിരാശ തന്നെയാണ്`.

സിനിമ വിലയിരുത്തല്‍, സിനിമക്ക് തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കല്‍,

26 April 2014

റിസള്‍ട്ട് വന്നൂ... പക്ഷെ,2014 എസ്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന്ന് മുന്പ് [ മാര്‍ച്ച് 9 ] മാധ്യമം ദിനപത്രത്തില്‍ "പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാല്‍ " എന്ന ലഘുലേഖനം ഞാനെഴുതിയിരുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.
നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പെര്‍ഫോമന്‍സ് / പ്രയാസങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ കഴിയും
തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് [ കുട്ടിക്കും മാഷിനും ] സഹായകമാവും
നാളെ വരുന്ന പത്രാഭിപ്രായം / വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ യാഥാര്‍ഥ്യവുമായി ഇണങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നു തീരുമാനിക്കാനാവും .

പരീക്ഷ കഴിയുന്നതോടെ കുട്ടി സ്വതന്ത്രനാവുന്നുവെങ്കിലും അദ്ധ്യാപകന്റെ ചുമതല കുറേകൂടി വിപുലപ്പെടുകയാണ്` ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂള്‍ എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഒരു പരീക്ഷയില്‍ നിന്ന് തുടര്‍വര്‍ഷങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ടുപോകയാണ്`. കൂടുതല്‍ മികവുകളിലേക്ക് സ്കൂളും അദ്ധ്യാപകനും പോയേ മതിയാവൂ. സ്കൂളിന്റേയും അദ്ധ്യാപകന്റേയും

05 March 2014

പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാല്‍ .....


പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ കൃത്യമായി ശേഖരിക്കാന്‍ വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ഓരോ സ്കൂളിനും ചെയ്യാന്‍ കഴിയണംപരീക്ഷയെ അദ്ധ്യാപകര്‍ വിലയിരുത്താറുണ്ട്
എളുപ്പമായിരുന്നോ
താന്‍ പഠിപ്പിച്ചതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതും വന്നിട്ടുണ്ടോ‌
പഠിപ്പിക്കാത്തവ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ
മിടുക്കന്മാര്‍ / മിടുക്കികള്‍ ക്ക് ഒക്കെ നല്ല വിജയം ഉറപ്പാണല്ലോ
ചോദ്യങ്ങളില്‍ തെറ്റു വല്ലതുമുണ്ടോ
ഔട്ടോഫ് സിലബസ്സ് ഉണ്ടോ
പതിവില്ലാത്തവ ഉണ്ടോ
എന്നിങ്ങനെ. അതു അദ്ധ്യാപകന്റെ ഇത്രയും ദിവസത്തെ അദ്ധ്വാനത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയോ നിരാശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യും. തുടര്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ഇത് അദ്ധ്യാപകന്ന് പ്രയോജനം ചെയ്യും.

ഇതുമാത്രം പോര
എവാലുവേഷന്‍ ടൂള്‍ എന്ന നിലയില്‍

03 March 2014

'നാട്ടുദൈവങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ '


രാജേഷ് കോമത്തിന്റെ 'നാട്ടുദൈവങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോള്‍ ' 176 പേജ് ഒറ്റയടിക്ക് വായിച്ചു ഇപ്പോള്‍ . വളരെ സവിശേഷമായൊരു പുസ്തകം വായിച്ച സന്തോഷം .

ഉള്ളടക്കം, പഠനശൈലി, രചനാ ശൈലി, ആത്മാംശം , സര്‍വോപരി തെയ്യം പോലുള്ള ഒരു അനുഷ്ഠാനരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള നോക്കിക്കാണല്‍.. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ ആഘോഷങ്ങളും വിപണിയുമായി പരിണമിക്കുന്നതിന്റെ നേര്‍കാഴ്ചകള്‍ , അതേക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകള്‍ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ വായനയെ അറിയാതെ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോയി. [ പണ്ട് ] കണ്ണപ്പെരുവണ്ണാനും സംഘവും ചെയ്ത കതിവന്നൂര്‍ വീരന്‍ തൃശ്ശൂര്‍ സ്കൂള്‍ ഓഫ് ഡ്രാമയില്‍ വെച്ച് കണ്ടതു മാത്രമാണ്` ഇതുവരെയുള്ള തെയ്യാനുഭവം. ഇക്കൊല്ലം കണ്ണൂരില്‍ പോവാനും 3-4 ദിവസം അവിടെ തങ്ങി ഇതില്‍ ചിലത് കാണാനും ഉള്ള ആഗ്രഹം ഫേസ്‌‌ബുക്കിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചു . അവിടെയുള്ള സുഹൃത്തുക്കള്‍ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പുസ്തകത്തില്‍ വിട്ടുപോയി എന്നുതോന്നിയ ഒന്നുരണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാന്‍ മാത്രമാണീ കത്ത്. അതിനേക്കാളധികം പുസ്തകം വായിച്ച സന്തോഷം സ്നേഹാദരങ്ങളോടെ താങ്കളെ അറിയിക്കാനും.

  1. മേളാളന്മാര്‍ കീഴാളരോട് പെരുമാറിയ തരവഴികള്‍ പലയിടത്തായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ കീഴാളര്‍ തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ ചെയ്ത അരുതായ്മകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ല.കീഴാളര്‍ മേലാളരെ മുട്ടിച്ച സന്ദര്‍ഭങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല.
    പന്തക്കോലിന്റെ നീളം കുറച്ച് ചതിക്കാന്‍ നോക്കിയത് - ഈ വിധത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യാമായിരുന്നുന്ന ഒരു സന്ദര്‍ഭമായിരുന്നു
    പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ജനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് 'ചെറുജന്മാവകാശമായി ബന്ധപെട്ട ചില അനുഭവങ്ങള്‍ - തെയ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക

03 February 2014

വായനയിലെ കല്ലുകള്‍ -2


വിഭാവരി
[ഈ ആഴ്ച്ചത്തെ[ jan -feb 4 മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പില്‍
സുഷ്മേഷ് ചന്ദ്രോത്തിന്റെ കഥ ]
വായിച്ചപ്പോള്‍

നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍ എഴുതുന്നേയുള്ളൂ. അവ പിന്നീട് വായിക്കുന്നില്ല എന്നു തോന്നുന്നു. വായിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഒരു പാട് വെട്ടിക്കളയുമായിരുന്നു. ആ ജോലി നമ്മളെ - വായനക്കാരെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന പോലെയുണ്ട്.....

'വിഭാവരി ' ഒറ്റയിരിപ്പില്‍ വായിച്ച നല്ലൊരു കഥ എന്നു തന്നെയാണ് ആദ്യ പ്രതികരണം. എന്നാല്‍ വാക്കുകളിലൂടെ വരികളിലൂടെ ആലോചന പോയപ്പോള്‍ .....

1.

വിഭാവരി = രാത്രി, മഞ്ഞള്‍ , സോമന്റെ രാജധാനി, കുലട, വായാടിപ്പെണ്ണ്, പാര്‍വതി എന്നിങ്ങനെ അര്‍ഥങ്ങള്‍ ശബ്ദതാരവലിയിലും
വിഭാവരി = രാത്രി , മഞ്ഞള്‍, വേശ്യ, കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരി, വായാടി, അനുരക്തയായ സ്ത്രീ എന്ന് സംസ്കൃതം മലയാളം നിഘണ്ടുവിലും കാണാം.
അപ്പോള്‍ വിഭാവരി എന്ന് കഥാപാത്രനാമം ഇതിലേതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും? നല്ല കഥയെഴുത്തുകാര്‍ ഒരു വാക്കോ വരിയോ നാമമോ വെറുതെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തില്‍ അന്വേഷിച്ചതാണ്`. നിഘണ്ടുക്കളിലെ അര്‍ഥസൂചനകളൊന്നും ഈ കഥയുടെ / കഥാപാത്രത്തിന്റെ /

15 January 2014

വായനയിലെ കല്ലുകള്‍


വായനയിലെ കല്ലുകള്‍

2013 ഇല്‍ ഇറങ്ങിയ മികച്ച കഥകളിലൊന്നാവുമായിരുന്നു സുഷ്മേഷ് ചന്ത്രോത്തിന്റെ ' എന്റെ മകള്‍ ഒളിച്ചോടും മുന്പ് ' . ആ സാധ്യത , ഭാഷാപരമായി വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതപ്പെട്ടില്ല എന്ന പരാതി പറയുമ്പോള്‍ ഊന്നുന്നത് - നമ്മുടെ എഴുത്തുകാര്‍ക്കൊന്നും നല്ല എഡിറ്റര്‍മാരില്ല എന്ന പ്രസാധന സാങ്കേതികതയിലാണ്`. എഴുത്തുകാരന്‍ ഭാഷാപണ്ഡിതനാവണമെന്നല്ലല്ലോ . ഈ ഇല്ലായ്മ പരിക്കേല്‍പ്പിച്ച ഒരു കഥയാണ് സുഷ്മേഷ് ചന്ത്രോത്തിന്റെ " എന്റെ മകള്‍ ഒളിച്ചോടും മുന്പ് " .


1

പേജ്: 75

ഈ കഥയിലെ ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായ വാക്യം എന്നു കരുതാവുന്ന -
" ഓരോ ശാഠ്യത്തിന് വാവിട്ടുകരയുമ്പോള്‍ ഇവള്‍ നിന്നെ നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത് കവിളിലോ തലയിലോ ചുണ്ടമര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് കരച്ചില്‍ മാറ്റുന്നത് കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്." - ഇങ്ങനെയാണ്`.
കൃതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ എഴുത്തുകാക്ക് നല്ല എഡിറ്റര്‍മാരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല എന്നാണോ..? എഡിറ്റിങ്ങ്

03 January 2014

ഉത്തരമല്ല, മൂല്യനിര്‍ണ്ണയ സൂചകങ്ങള്‍ പഠിപ്പിക്കൂ.പരീക്ഷ എഴുതിക്കഴിയുന്ന കുട്ടിക്ക് ജയ- പരാജയ തീര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കാന്‍ കഴിയണം. ഇന്നിപ്പോള്‍ പരിക്ക്ഷയെഴുതിക്കയുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികള്‍ക്കും 'ജയിക്കില്ലേ ? 'എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ അറിയില്ല .... റിസല്‍ട്ട് വരട്ടെ... എന്നാണ്` ഉത്തരം …

ഉത്തരമെഴുത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ എന്നോ തുടങ്ങിയതാണ്`. പക്ഷെ, ഉത്തരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങള്‍ ഒട്ടും തന്നെ അറിയാതെയാണ്` കുട്ടി എഴുതുന്നത് എന്നതാണ്` പ്രധാന പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എഴുതിയ ഉത്തരത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മവിശ്വാസമില്ല. പഠിച്ചതുപോലെ, പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ, പുസ്തകത്തിലുള്ളതുപോലെ ....എഴുതി എങ്കിലും അതു തന്നെയായിരുന്നോ ഉത്തരം എന്ന് ഉറപ്പില്ല.... ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവന്‍ മാര്‍ക്ക് കിട്ടുമോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല... ഇതു പരിഹരിക്കാനായാല്‍ പരീക്ഷയില്‍ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉളവാക്കാനാവും.

ഉത്തരം ഉള്ളടക്കമാണ്`. ഉള്ളടക്കം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രൂപഘടനയില്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാനാവലാണ്`. ഉള്ളടക്കം ക്ളാസില്‍ ചെയ്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്ന് നേരത്തെ സ്വാംശീകരിച്ചതാണ്`. അത് ചിലപ്പോള്‍ ഭാഷയിലെ സ്ത്രീ പദവിയെകുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം. ചിലപ്പോള്‍ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ നിരങ്ങി നീങ്ങലാകാം. അല്ലെങ്കില്‍ വൈദ്യത സംശ്ളേഷണം. ത്രികോണത്തിന്റെ പാര്‍ശ്വബന്ധം.... എന്തുമാവാം. ഈ ഉള്ളടക്കം ഉത്തരത്തില്‍ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഉപന്യാസം, കത്ത്, ഭൂപടവായന, ഇക്വേഷന്‍സ്, ഡയഗ്രരചന, വിസ്തീര്‍ണ്ണം കണ്ടെത്തല്‍, പട്ടിക രൂപീകരിക്കല്‍.... ഇങ്ങനെയൊക്കെയാവാം.