04 September 2020

Teacher's Day 2020

 

അദ്ധ്യാപകദിനം 


 

അഛനമ്മമാരെപ്പോലെ ടീച്ചറും ഇപ്പൊഴും കുട്ടികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ചില മാതൃകകൾ എന്ന നിലക്കാണ് പലപ്പോഴും സ്വാധീനം. ശാരീരിക വളർച്ചയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല , മാനസികവികാസത്തിലും ഈ മോഡൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

വികാസമാതൃകകൾ എപ്പോഴും മാതൃകകൾക്കപ്പുറം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ് പൂർത്തീകരിക്കുക.അഛനെപ്പോലെ എന്നല്ല, അഛനേക്കാൾ – എന്നാണ് ചിന്തിക്കുക. അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വളർച്ച.അത് ഭാവനാത്മകമാണ് . സർഗപരമാണ്. എല്ലാ വികാസത്തിന്റേയും അടിക്കല്ല് ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നുനിൽക്കാനുള്ള വെമ്പലാണ്.

കുടുംബത്തിൽ അഛനമ്മമാരും സമൂഹത്തിൽ മുതിർന്നവരും സ്കൂളിൽ ടീച്ചർമാരും ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ 'ഒപ്പ ' മാക്കാനുള്ളതായി മാറുകയാണ്. creativity ക്കല്ല standardization ആണ് സ്ഥാപനപരമായി പ്രധാനം. ചിന്തക്കും പ്രവൃത്തിക്കും പൊതുമാനകങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിനനുസൃതമാക്കുകയാണ് അദ്ധ്യാപികയുടെ കടമ എന്നു തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. standardize ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പ്രധാനപണികൾ നടക്കുന്നത് ക്ളാസ്‌‌മുറികളിലാണ്. പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാവിഷയങ്ങൾക്ക് അപ്രധാനസ്ഥാനവും ഗണിതം ഭാഷ വിഷയങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാനസ്ഥാനവും ആണല്ലോ.

ഈയിടെകേട്ട ഒരു കഥയുണ്ട്. ഡ്രോയിങ്ങ്ക്ളാസാണ്. ടീച്ചർ ഇഷ്ടമുള്ള ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വര തുടങ്ങി . ടീച്ചർ വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു. വിചിത്രമായ ഒന്ന്. നീയെന്താണ് വരയ്ക്കുന്നത്?

അവൾ പറഞ്ഞു : ദൈവത്തെ
അതിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ രൂപം ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇതേവരെ - ടീച്ചർ

ഉടനെ അവൾ പറഞ്ഞു : ഒരു മിനുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഇതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ.

ടീച്ചർക്ക് കുട്ടിയോട് വളരെ പ്രിയം ഉണ്ട്. ചിത്രം വര ക്ളാസിൽ കുട്ടി തോൽക്കരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ചിത്രം വരച്ച് തെറ്റിയാലോ. തെറ്റും. ശരി എന്താണെന്ന് ടീച്ചർക്കും ഉറപ്പില്ല. കുട്ടി തോൽക്കും. എന്റെ കുട്ടികൾ തോൽക്കരുത്. തെറ്റിനെ പേടിക്കണം. കുട്ടികളുടെ പ്രധാന പേടി തെറ്റിനെയാണ്.

ആദ്യമേ ശരിയാവുന്നത് standard അറിവാണ്. തെറ്റി തെറ്റി തെറ്റി ശരിയിലേക്കെത്തുന്നത് creativity. ആദ്യമേ ശരിയാവണം ക്ളാസിൽ എല്ലാവർക്കും. എന്നാലേ നല്ല ടീച്ചറാവൂ. നല്ല കുട്ടിയാവൂ. സർഗാത്മകത ടീച്ചർക്ക് അലോചിക്കാനേ വയ്യ. തെറ്റരുത്. കലകളൊക്കെതെറ്റി തെറ്റിയാണ് ശരിയാവുന്നത്. സർഗാത്മകത തെറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്.

കുട്ടികൾ ജന്മനാ സർഗാത്മകതയുള്ളവരാണ്. സ്കൂളുകൾ അവരെ 'ഒപ്പമാക്കുന്നു '. standardize ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരേ മൂല്യമുള്ള അറിവ്. തെറ്റാൻ അനുവാദമില്ല. പഠിപ്പിക്കും. ശരി മാത്രം. അംഗീകാരം മാത്രം. തെറ്റുമോ എന്നാണല്ലോ നമ്മുടേയും പേടി . അല്ലേ ?

സ്കൂളുകളിൽ കണക്ക് ഭാഷ പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാകണം കലാപഠനം. അതറിയുന്നവരാകണം അദ്ധ്യാപകർ. പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകണം. തെറ്റി തെറ്റി ശരിയിലേക്ക് എത്തണം. ഇനിയും ശരിയാവണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിയും ശരീരവും വികസിക്കുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് - ശരാശരി ബുദ്ധിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധി വികസിക്കണം. ഇതറിയണം നല്ല മാഷാകാൻ


21 August 2020

school notes 15

 

അദ്ധ്യാപനനൈപുണികൾ

[മൊഡുലാർ വിദ്യാഭ്യാസം ]


മിക്കവാറും സ്വയം പൂർണ്ണതയുള്ള ചെറിയ ഭാഗങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് വലിയ ഘടനകളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കലാണ് മോഡുലാർ എന്ന സങ്കൽപ്പം. സാമ്പത്തിക വാണിജ്യരംഗത്ത് ആധുനികകാലത്ത് വളരെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയുള്ള ഒന്നാണിത്. ആഗോളസമ്പത്ഘടനയുടെ ഇക്കാലത്ത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് തെളിഞ്ഞത്.

വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇതാവാം എന്നു ആധുനികലോകം തിരിച്ചറിഞ്ഞിറിക്കുന്നു. പഠനപ്രവർത്തനസൗകര്യത്തിനായി വലിയ യൂണിറ്റുകളെ ചെറിയ മൊഡ്യൂളുകളാക്കുക. ഓരോ മൊഡ്യൂളും സാമാന്യമായി സ്വയം സമ്പൂർണ്ണതയുള്ളതാവുക. ഓരോ മൊഡ്യൂൾ വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുക. കുട്ടിക്ക് പഠന ഭാരം സ്വാഭാവികമായും കുറയും. അദ്ധ്യാപിക ഇതിനാവശ്യമായ തയാറെടുപ്പുകൾക്കുള്ള നൈപുണി നേടണമെന്നു മാത്രം.

ഭാഷാപഠനത്തിലാണ് പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് ശ്രമം തുടങ്ങിയത്. ആലോചനകളും പഠനങ്ങളും വിപുലമായി നടന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലും ഇത് വരും എന്നായിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന ക്ളാസുകളിൽ സെമസ്റ്റർ രീതികൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്.

കുട്ടിക്ക് പഠനഭാരം കുറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷമായി പരീക്ഷാവേളയിലാണ്. ഒരുമൊഡ്യൂൾ പഠിക്കുക , അതിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുക. കിട്ടുന്ന സ്കോർ ഒക്കെയും കൂട്ടിവെക്കുക. മൊത്തം ഉയർന്ന സ്കോറും ഉയർന്ന വിജയവും. കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാവും തീർച്ച. ചെറിയ ചെറിയ പരീക്ഷകളിൽ ലഭിച്ച സ്കോറുകളുടെ സങ്കലിതഫലം വലിയ സ്കോറും ഉയർന്ന വിജയവും.

സാമ്പത്തിക ‌‌- വാണിജ്യരംഗത്തെ ഒരു തത്വം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഫലത്തിൽ. സാമ്പത്തിക - വാണിജ്യ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ തത്വങ്ങളും ഒരേപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. രണ്ടും രണ്ട് ചിന്താപദ്ധതികളും രണ്ട് ജ്ഞാനശാസ്ത്രവുമാണെന്ന് മറക്കുന്നു. ശാരീരികശാസ്ത്രം [ കയ്യിലെ എല്ലാ വിരലും ഒരുപോലെയല്ലല്ലോ ] അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിശാസ്ത്രം [ ഒരു കൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുകുഴിയുമുണ്ട് ] സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവുമായി [ എല്ലാവരും ഒരു പോലെ സമ്പന്നരാവില്ല] സമപ്പെടുത്തുന്നതിലെ അശാസ്ത്രീയത നാമും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഇതുവരെ !

പഠനം / അറിവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭാഗം ഭാഗം ആയിട്ടല്ല, സമഗ്രതയിലാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് യന്ത്രമാകുന്നതുപോലല്ല. സമഗ്രതയിലേ ജ്ഞാനം ഉടലെടുക്കുന്നുള്ളൂ. കുട്ടി അറിവ് നേടുകയാണോ പരീക്ഷക്ക് ജയിക്കലാണോ പ്രധാനം എന്നു തന്നെയാണ് അലോചിക്കാനുള്ളത്.

20 August 2020

school notes 14

 

അദ്ധ്യാപനനൈപുണികൾ

[ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൽ നൈപുണി ]

ക്ളാസ് ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരേപോലെയല്ല. ഒരേ ലക്ഷ്യമല്ല. ഒരേ പ്രയോഗവുമല്ല. ആയിരിക്കരുത്. തുടക്കം പഠിപ്പിക്കലാണ്. അത് ക്ളാസ് അവസാനിക്കുന്നതോടെ പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലായി മാറണം. ഈയൊരു പ്രയോഗപരിവർത്തന നൈപുണി അദ്ധ്യാപികക്ക് ഉണ്ടാവണം.

സ്കൂളിങ്ങിന്റെ സുപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം ' പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ്' ' . വിവരം / അറിവ് കൊടുക്കലല്ല, അറിവ് നേടാൻ / നിർമ്മിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കലാണ്. വിപുലമായ സ്കൂൾ സംവിധാനം മിക്കവാറും ഇതിനു പാകത്തിലാണ് . പ്രക്രിയാബന്ധിതമാക്കുന്നത് അതിനാലാണ്. അറിവ് കൊടുക്കാൻ ഇത്രയും പ്രക്രിയകൾ ആവശ്യമില്ല. ശ്രവണം, കാഴ്ച, വായന , എഴുത്ത് എന്നിവ മതിയാവും. നമ്മുടെ ക്ളാസ്‌‌മുറികൾ ഇപ്പൊഴും എഴുത്തിൽ ഊന്നുന്നതാണ്. വായനപോലും പിന്നെ [ പരീക്ഷക്ക് മുന്പ് ] മതി ! ലാബ്, ലൈബ്രറി , കളിസ്ഥലം, ചുറ്റുപാടുകൾ, ദിനാചരണങ്ങൾ , യാത്രകൾ, ക്യാമ്പുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ , സാങ്കേതികവിദ്യാസഹായം തുടങ്ങിയവ മിക്കപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടി വരാതിരിക്കുന്നത് , നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അറിവ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒതുങ്ങുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണോ? ഐ ടി /ലാബ് /ലൈബ്രറി ഇല്ലങ്കിലും സാരമില്ല, പഠിപ്പിക്കാം എന്നു അദ്ധ്യാപികക്ക് തോന്നുന്നത് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധബോധമാണോ?

പഠിക്കാൻ പഠിച്ചല്ല , മറിച്ച് പഠിച്ച് പാസായാണ് നമ്മുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം അദ്ധ്യാപകരും അവരുടെകാലത്തെ സ്കൂളിങ്ങ് കടന്നുപോന്നത് എന്നത് വലിയൊരു കടമ്പയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഠിച്ചത് പാടാനേ ആവുന്നുള്ളൂ. അതിനെ ബോധപൂർവം മറികടക്കാനുള്ള നിപുണതയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. ഇൻസർവീസ് കോഴ്സുകളും പലവിധ ട്രൈനിങ്ങുകളും സ്വന്തം അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും പരിചയവും കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണത്.

[ . ലി : എത്ര പഠിപ്പിച്ചാലും / പറഞ്ഞുകൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊഴും ആദ്യ പരാതി ! ]

school notes 13

 

അദ്ധ്യാപന നൈപുണികൾ 13

[വിജ്ഞാനവും ചിന്തയും ]


കുട്ടിയുടെ ഭാഷാവികാസം വൈജ്ഞാനികവികാസവുമായും ചിന്താശേഷിയുടെ വളർച്ചയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടാണിരിക്കുന്നത്. ഊഹിക്കുക, ഭാവനയിൽ കാണുക, പ്രവചിക്കുക, വിവരിക്കുക,വർണ്ണിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പഠിതാവിന്റെ ചിന്താശേഷി ചടുലമായും സർഗാത്മകമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്ന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കണം. [ 303/ പി ഡി എഫ്. പേജ്: 22 ]നാമിതിനെ കാണേണ്ടത് കുട്ടിക്കുള്ള നൈപുണികൾ എന്നനിലയിൽ ചുരുക്കിയല്ല, അദ്ധ്യാപികക്കും എപ്പോഴും കൈവശം വേണ്ടതും സ്ഥിരമായി നവീകരിക്കേണ്ടതുമായവ എന്ന നിലയിലാണ്.

വിജ്ഞാനം ചിന്തയുടെ ഫലവും ചിന്ത വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലവുമാണ്. കാര്യകാരണബന്ധത്തിന്റെ പാരസ്പര്യം. ചിന്തയില്ലാതെ അറിവില്ല [ വിവരം / ഡാറ്റ അല്ല ] . അറിവില്ലാതെ ചിന്ത സാധ്യമല്ല. ചിന്താപ്രക്രിയകളാണ് ഊഹിക്കുക, ഭാവനയിൽ കാണുക ... തുടങ്ങിയവ. ഫലം പുതിയ ജ്ഞാനമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം പുതിയ ചിന്തകളിലേക്ക് ചടുലമായി പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് സാധ്യമാക്കലാണ് പഠനം.

അക്കാദമികമായി ഈ പ്രക്രിയകൾ നമുക്കും ബാധകമാണ്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ല പഠിപ്പിക്കൽ. പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞല്ല പയറ്റ്. പഠിപ്പും പയറ്റും സമകാലത്തിലാണ്. [സഹപഠിതാവെന്ന സങ്കൽപ്പം ]

ക്ളാസിൽ നൽകുന്ന പ്രവർത്തനക്കൂട്ടങ്ങളിലൂടെയാണിത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്ളാൻ ചെയ്യുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു. ആക്ടിവിറ്റികളുടെ സ്വഭാവത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇത് കാണാം. തുടർച്ചയാണ് ആക്ടിവിറ്റികളുടെ പ്രധാന സ്വഭാവം. തുടർച്ച നിശ്ചയിക്കുന്നത് പാഠ / യൂണിറ്റ് ഉള്ളടക്ക ഭാഗവും. അറിവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുമാത്രമാണിത്. പരീക്ഷാകേന്ദ്രിതമായി മനസ്സിലാക്കരുത്. അറിവ് ഏതു പരീക്ഷയിലും വിജയം സ്വാഭാവികമാക്കും. മറിച്ചാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ കഴിയുന്നതോടെ ജ്ഞാനം ഭാരമായി വരും. ഭാരം ഒഴിവാക്കലാണല്ലോ മനുഷ്യ സ്വഭാവം.


[ .ലി : പാഠപുസ്തകം കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്കുകൂടിയാണ്. പഠിക്കാൻ !! ]

19 August 2020

school notes 12

 

അദ്ധ്യാപന നൈപുണികൾ

[നവമാധ്യമങ്ങളിലെ ഭാഷ ]


ബ്ളോഗ് , ട്വിറ്റർ , വാട്ട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് , ടെലിഗ്രാം, യുട്യൂബ്, ഇൻസ്താഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നൈപുണിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇവയിലെ ഭാഷാ ധാരണ / സ്വാധീനം ഉണ്ടാവുക എന്നത്. ഭാഷാനൈപുണി.

പാരമ്പര്യമാധ്യമങ്ങളിലെ ഭാഷയല്ല നവമാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഷ. മാധ്യമമാണ് ഭാഷയെ നിർണ്ണയിക്കുക. ഭാഷ വിനിമയത്തിനാണല്ലോ. മാധ്യമമാണ് വിനിമയം എന്ന അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യസമൂഹം ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരേ സന്ദേശം വാട്ട്സാപ്പിലും ഫേസ്‌‌ബുക്കിലും യുട്യൂബിലും ഒരേപോലെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ അയക്കുക. പത്രത്തിൽ ,ടി വിയിൽ [ മാധ്യമം ] വന്നുവെന്ന്‌‌ പറഞ്ഞാൽത്തന്നെ നമുക്ക് വിനിമയം കൃത്യവും സത്യവുമായി.

സംക്ഷിപ്തതയാണ് ആധുനികമാധ്യമങ്ങളിലെഭാഷാരീതി. ചെറുതെ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നായിട്ടുണ്ട് . ജീവിതത്തിന്റെ വേഗതയാണ് കാരണം. അക്ഷരം മാത്രമല്ല അക്കങ്ങൾ , ചിന്ഹങ്ങൾ, ചിത്രങ്ങൾ , ചലനം, പശ്ചാത്തലം, ശബ്ദം , നിറം , വലിപ്പവ്യത്യാസം , ചെരിവ് , കനം , അടിവര , വിന്യാസം , ലിങ്കുകൾ , ഇമോജികൾ തുടങ്ങി നിരവധി സങ്കേതങ്ങളുടെ ഘനീഭൂതമായ ഭാഷയാണ് ഇവിടെ ഭാഷ. പാരമ്പര്യഭാഷ ഇതല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ കൂടുതൽ ധ്വനിപ്പിക്കാൻ നവഭാഷാരൂപങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഈയിടെ ഇമോജികളുടെ വലിയൊരു ഡിക്ഷണറി കാണുകയുണ്ടായി. 140 അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമുപയോഗിച്ച് സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ട്വിറ്റർ ഇന്ന് എല്ലാവരും അനായാസം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു. @ , # , ടാഗുകൾ സമൃദ്ധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിമിഷനേരംകൊണ്ടാണ് സന്ദേശം ലോകമെമ്പാടും പരക്കുന്നത്. കൺമുന്നിൽ അൽപ്പായുസ്സാണുതാനും. അത്രയേആവശ്യമുള്ളൂ എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സന്ദേശം / വിനിമയം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്കാലവും അത് നെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുമാവും. നിത്യതയാണ് ശരിക്ക് വിനിമയത്തിന്റെ സ്വഭാവം. നവസാങ്കേതികതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം അത് എക്കാലവും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. ഏതുഭാഷയിലേക്കും പരിഭാഷപ്പെടുത്താനും ഇന്ന് കഴിയും. നവഭാഷ പാരമ്പര്യഭാഷയെ നീക്കിനിർത്തുന്ന കഥകൾ, കവിതകൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ദൈനന്ദിന വ്യവഹാരത്തിലും നമുക്കൊപ്പം ഈ ഭാഷ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ വിനിമയം അർഥപൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഷയിലെ നൈപുണി പ്രധാനമാണ്. പഠിച്ചും പ്രയോഗിച്ചും നേടേണ്ട ഒന്ന് .

 @teachers #teacher #skills #malayalam  plz respond :)