22 February 2015

യാത്രയയപ്പിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ ആലോചിക്കാവുന്ന 'സ്വീകരണങ്ങൾ'


വർഷാവസാനം റിട്ടയർമെന്റുകളുടെ ആഘോഷങ്ങളാണ്`. യാത്രയയക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പെരുമകൾ , അവർ പിരിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന നികത്താനാവാത്ത വിടവുകൾ , അവർ ചെയ്ത നന്മകൾ ഒക്കെ പലരും പലപാട് ആവർത്തിക്കുന്ന - അനുസ്മരിക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ. നല്ലതു തന്നെ . പൂജ്യപൂജ ശ്രേയസ്കരമാണല്ലോ. മാത്രമല്ല, യാത്രയയപ്പുസമ്മേളനങ്ങളിൽ സമൂഹത്തിലെ വിവിധമേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവരുടെ മേന്മകൾ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഇവരിൽ നിന്നു സമൂഹത്തിന്ന് ലഭിച്ച സേവനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പായി അതു മാറുന്നു. ചെറിയ / വലിയ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. പിരിഞ്ഞുപോകുന്നവരെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നത് സാംസ്കാരികമായ ഒരു മൂല്യബോധത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു.

എന്നാൽ, പുതിയതായി ചേരുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ പൊതുവെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല. പുതിയതായി ചേർന്നവരെ അവർ ചേർന്നു എന്നുപോലും സമൂഹം തിരിച്ചറിയുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്`. [ ആദ്യശമ്പളം കിട്ടിയാൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ മധുരം വിളമ്പുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ശരി ! ] നാട്ടിലെ സ്കൂളിൽ പുതിയ ടീച്ചർ, കൃഷിഭവനിൽ പുതിയ ഓഫീസർ, ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ പുതിയ ഡോക്ടർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുതിയ സെക്രട്ടറി, പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ, സ്റ്റേഷനിൽ പുതിയ പോലീസുകാർ .... ഇങ്ങനെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പുതിയതായി ചേരുന്നവരെ വളരെക്കഴിഞ്ഞേ ജനം അറിയുന്നുള്ളൂ. വന്നു ചേരുന്ന പുതിയവരുടെ കാര്യവും അങ്ങനെത്തന്നെ. നാടിനേയും നാട്ടാരേയും വളരെ ക്കഴിഞ്ഞേ അറിയുന്നുള്ളൂ. യാത്രയയപ്പുവേളയിലെ ചടങ്ങുകൾ ഈ സംഗതിയുമായി കൂട്ടി ആലോചിക്കാൻ തോന്നുകയാണ്`.

യാത്രയയപ്പ് പൊതുവെ സ്ഥാപനം കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്`സംഘടിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ സ്വീകരണ പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ആവണം. പഞ്ചായത്തിൽ ആവർഷം പുതുതായി ചേരുന്നവർക്ക് - ജൂൺ -ജൂലായ്... [ സൗകര്യം പോലെ ] ഒരു സ്വീകരണ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവണം. പുതിയതായി സർവീസിൽ ചേരുന്നവരെ മുഴുവൻ പങ്കെടുപ്പിക്കണം. സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തുറകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരൊക്കെ അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം. നാടിനെ കുറിച്ച്, സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച്, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾ, സാധ്യതകൾ, നാടിന്റെ വികസനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ, അഭിലാഷങ്ങൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം രൂപപ്പെടുത്താൻ പുതിയവർക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ആവണം. എന്തെല്ലാം സഹായസഹകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന ധാരണ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം. പരസ്പരം നല്ല സേവനം സാധ്യമാക്കാനുള്ള വാതിലുകൾ തിരിച്ചറിയുകയും തുറക്കപ്പെടുകയും വേണം. നല്ല തയ്യാറെടുപ്പോടെ സംഘാടനം ചെയ്താൽ ' സ്വീകരണങ്ങൾ ' കുറേകൂടി നാടിന്ന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാക്കി മാറ്റാൻ ഇതുകൊണ്ട് കഴിയില്ലേ ? അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചുമതലക്കാരുമായി ഇന്നു തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ആലോചിക്കാമല്ലോ.

 • ആദ്യ 'സ്വീകരണത്തിൽ 3-4 വർഷം വരെ സർവീസിൽ കയറിയവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം. തുടക്കമല്ലേ. പിന്നീട് അതത് വർഷം കയറിയവർ മതി. ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യ യോഗത്തിൽ 40-45 പേർകാണും. തുടർന്ന് 10-15 ഉം. ഒരു മുഴുവൻ ദിവസ പരിപാടിയായി ആലോചിക്കണം .
 • നന്നായി പ്ളാൻ ചെയ്യണം. നാടിന്റെ വികസന സ്വപ്നം വ്യക്തമായി [ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ക്രമസമാധാനം... ] അവതരിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെയും അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ വികസനപദ്ധതികളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാവണം.
 • പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവരവരുടെ സേവന മേഖലയുമായി വേണ്ട ബന്ധം , കാഴ്ചപ്പാട് , കടമകകൾ , നാടിന്റെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം... വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം.
 • പഞ്ചായത്തുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനായി നീക്കിവെക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല . വളരെ പുതുമയുള്ള 'സ്വീകരണം ' ഒരുക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ മാതൃകയാക്കാം.

വേനൽ

വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ
പഴയ അദ്ധ്യാപകർ എല്ലാം വിരമിക്കുന്നു.
പഴയൊരു ജൂണിൽ പെരുമഴയിൽ
മുളപൊട്ടി വിരിഞ്ഞ് ഓരില ഈരിലയായി
ചെറുശാഖകൾ വിടർത്തി
പൂവിട്ട് മെല്ലെ പൂത്തുലഞ്ഞ്
കായും കനിയുമായി
തണലും തളിർപ്പും നൽകി
കിളിക്കൂടും ഊഞ്ഞാലും ഒരുക്കി .....
വിളഞ്ഞ വിത്തുകൾ നാടാകെ
പാറ്റിവിതറി പുതുമുളകൾ പ്രാ‌‌ർഥിച്ച് ....

വേനൽ കടുക്കുന്നതോടെ
പഴയ അദ്ധ്യാപകർ എല്ലാം വിരമിക്കുന്നു.


SV Ramanunni Sujanika

16 February 2015

എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷ 2015 മലയാളം പേപ്പർ 2മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പറിൽ വന്ന വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ പൊതുവെ ആവർത്തിക്കാതെ എല്ലാ കുട്ടികളേയും മുന്നിൽ കണ്ട് 10-11 ചോദ്യങ്ങളുമായി മലയാളം രണ്ടാം പേപ്പർ പ്രതീക്ഷിക്കാം. 2/ 4/ 6 സ്കോർ വീതമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ . ഒരു ചോദ്യത്തിന്ന് [ ഉപന്യാസം ] മിക്കവാറും ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും.
ചോദ്യരൂപങ്ങൾ
 • എഡിറ്റിങ്ങ് - നല്ല ഭാഷ
 • വാങ്മയചിത്രം കുറിപ്പ്
 • സൂചനകൾ വ്യാഖ്യാനം കുറിപ്പ്
 • പ്രയോഗത്തിന്റെ ഭാവതലം കുറിപ്പ്
 • എഡിറ്റോറിയൽ
 • ജീവിതാവസ്ഥ / ജീവിത വീക്ഷണം കുറിപ്പ്
 • സാമൂഹ്യജീവിതം കുറിപ്പ്
 • പ്രസംഗം - ലഘുപന്യാസം
 • പത്രാധിപർക്ക് കത്ത്
 • കാവ്യബിംബം കുറിപ്പ്
 • മാതൃഭാഷ - ലഘുപന്യാസം
 • പ്രതികരണക്കുറിപ്പ്
 • താരതമ്യക്കുറിപ്പ്
  എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മട്ടിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്` ` പതിവ്.
  ഇതിനു പുറമേ കഥാപാത്രനിരൂപണം, അനുഭവക്കുറിപ്പ് തുടങ്ങിയവയും മനസ്സിലാക്കിവെക്കണം.
ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം
 • ഭാഷാപരമായ അറിവ് [ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ]
 • കവിതാസ്വാദനത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങൾ [ താരതമ്യം, ജീവിത നിരീക്ഷണം …]
 • കവിതകൾ, കാവ്യാത്മകമായ ഗദ്യം ആസ്വാദനം
 • പാഠങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച അറിവ്
 • വിവിധ വ്യവഹാരരൂപങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ധാരണ
 • പാഠപുസ്തകത്തിന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗദ്യ - പദ്യ ഭാഗങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ശേഷി
ഇങ്ങനെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചോദ്യ ഉള്ളടക്കം

കലോത്സവം പഠനോത്സവങ്ങളാൻ ഇനിയും വൈകുമോ ?.
കലോത്സവമാന്വലിന്റെ മുഖവുരയില്‍ :
പഠിതാവിന്റെ ധൈഷണികവും  കലാപരവും  കായികവുമായ കഴിവുകളുടെ സര്‍വതലസ്പര്‍ശിയായ വളര്‍ച്ചയും  വികാസവുമാണ്` പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് വിഭാവനം  ചെയ്യുന്നത്. അതിനാല്‍ പാഠ്യപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കെന്നപോലെ പാഠ്യാനുബന്ധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും  സംയോജിതമായ രീതിശാസ്ത്രവും      തദനുസൃതമായ നിയമാവലിയും  രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്`.
    ഇതോടൊപ്പം  അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരഭാവം, പാഴ്ച്ചെലവ്, സമയനഷ്ടം... തുടങ്ങിയ     സംഗതികളില്‍ പരിഹാരമാവശ്യമാണെന്നും   ഈ മുഖവുരയിത്തന്നെ  സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

മാന്വലില്‍ കുട്ടിയുടെ പാഠ്യാനുബന്ധപ്രവര്‍ത്തനം എന്ന നിലയില്‍ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായാണ്` കലോത്സവത്തെ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ .....
  ആലോചന പോകേണ്ട വഴി
 1. വികേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചെറിയ മേളകളാണ് ഏക പരിഹാരം. സ്കൂള്‍ തലത്തില്‍ തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ സമാപിക്കണം.
  മനുഷ്യാദ്ധ്വാനപരമായും സാമ്പത്തികമായും പഞ്ചായത്ത് തലം

09 February 2015

എസ്.എസ്.എൽ.സി - 2015 മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പർ [ കേരളപാഠാവലി ]


ചോദ്യപേപ്പർ രൂപഘടന 1

മലയാളം ഒന്നാം പേപ്പർ 40 സ്കോറും ഒന്നര മണിക്കൂർ സമയവും ആണ്`. 15 - 16 ചോദ്യങ്ങളിൽ
1 സ്കോറിന്റെ 4 ചോദ്യങ്ങൾ
2 സ്കോറിന്റെ 2-4 ചോദ്യങ്ങൾ
4 സ്കോറിന്റെ 4-5 ചോദ്യങ്ങൾ [ ലഘുപന്യാസം : ചോയ്സ് ഉണ്ടാവാം ]
6 സ്കോറിന്റെ 1 ചോദ്യം [ ഉപന്യാസ രചന : ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും ]
6 സ്കോറിന്റെ ആസ്വാദനമെഴുതാനുള്ള ഒരെണ്ണം [ പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നു പുറത്തുള്ളത് ]
പൊതുവെ ഇതാണ്` ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ ഘടന . അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമയം, ഉത്തര ദൈർഘ്യം എന്നിവ കാലേകൂട്ടി ആലോചിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കാനും കുട്ടികളെ ക്ളാസിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കും.

ചോദ്യപേപ്പർ ഉള്ളടക്ക ഘടന 2

പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥം / സമാനപ്രയോഗം / ശരിപ്രയോഗം ]
ഒറ്റപ്പദം / പദം പിരിക്കൽ