18 May 2017

തസറാക്ക് > ഖസാക്ക്

1968 ജനുവരി 28 മുതൽ 1968 ആഗസ്ത് 4 വരെ 28 ലക്കങ്ങളായി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലാണ് ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. 1956 [ തകഴി ചെമ്മീൻ എഴുതിയ വർഷം ] പുസ്തകം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് വായിച്ചും ചർച്ചചെയ്തും , തീർച്ചയായും ചില മിനുക്കുകൾ നടത്തിയുമാണ് 1968 ൽ ഖണ്ഡശ്ശയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയായിരിക്കാമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത് നോവലിന്റെ ശിൽപ്പഭദ്രതകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. അതെന്തോ ആവട്ടെ , 1968 മുതൽ മലയാളം ഖസാക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് തീർച്ച. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് 50 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പൊഴും മലയാളം ആവേശപൂർവം ഖസാക്ക് വായിക്കുന്നു.

പരക്കെ ഖസാക്ക് വായിച്ച് രസിക്കാൻ പാകമായ ഒരു മലയാളകാലത്തല്ല കൃതി പ്രസിദ്ധീകൃതമാവുന്നത്. കാൽപ്പനിക കവിതകളും പുരോഗമന / ജീവൽസാഹിത്യ നോവലുകളും കഥകളും അതിലേറെ ജനം പരക്കെ വായിക്കുന്ന പൈങ്കിളികളും അതിനു പാകത്തിലുള്ള സിനിമകളും നാടകങ്ങളും വായനാ / കാഴ്ച സാമഗികളായി നിരക്കെ വിലസുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഉള്ളടക്കത്തിൽ അതിനൂതനമായ അവബോധത്തോടെ ഖസാക്ക് വരുന്നത്. ബിരുദ ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർഥികളും അവരുടെ അദ്ധ്യാപകരും വിദേശനോവലുകൾ വായിച്ച് പരിചയമുള്ള കുറച്ചു പേരും മാത്രമാണ് ഖാസാക്ക് ആദ്യം വായിച്ചത്. വായനയുടെ പുതിയ ബോധങ്ങൾ ആദ്യമാർജ്ജിക്കാനാവുക ഇക്കൂട്ടർക്കാണെന്നതു ഇതിനൊരു കാരണമാവാം. കോളെജ് ലൈബ്രറികളിൽ കാഫ്‌ക, കാമു, ബ്രെഹറ്റ് , ബർഹോസ്, കാക്കനാടൻ തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളൊക്കെ വായിക്കാൻ ലഭ്യമായിരുന്നു. കാക്കനാടൻ 1969 ആയപ്പോഴേക്കും തന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടവയൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു.


എഴുത്തുകാരൻ വർഷം കൃതി
കാക്കനാടൻ 1963
1967
1968
1969
ഏഴാംമുദ്ര
സാക്ഷി
വസൂരി
ഉഷ്ണമേഖല
ഒ വി വിജയൻ 1968 ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം
എം. ടി 1969 കാലം
കോവിലൻ 1972 തോറ്റങ്ങൾ
എം മുകുന്ദൻ 1972 ഹരിദ്വാറിൽ മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു
കാഫ്‌ക 1925
1926
1927
ദ ട്രയൽ
ദ കാസിൽ
അമേരിക്ക
ആൽബേർ കാമു 1942
1947
ദ സ്റ്റ്രേഞ്ചർ
ദ പ്ലേഗ്

എന്നാൽ സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് പുതിയ സാഹിത്യരീതികൾ അത്രക്ക് പ്രാപ്യമായിരുന്നില്ല അന്ന്. തകഴി, എം. ടി, നന്തനാർ , മുട്ടത്ത് വർക്കി പരിസരങ്ങളിലായിരുന്നു പൊതുവായനക്കാർക്ക് ആസ്വാദനം. അതാകട്ടെ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു താനും.


അസ്തിത്വവാദവും ചർച്ചകളും സുലഭമായിരുന്ന ഇടങ്ങളായിരുന്നു അന്നത്തെ കോളേജ് വായനാകോലായകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമെല്ലെങ്കിലും അസ്തിത്വദു:ഖം ഉൾപ്പേറാൻ തയ്യാറായിന്നു മിക്കവരും. അവരൊക്കെ ബുദ്ധിജീവികൾ [ കാളിദാസനേയും കുമാരനാശാനേയും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയവരെ ബുദ്ധിജീവി എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചില്ല ] എന്ന പരിവേഷം എടുത്തണിയുകയും ചെയ്തു. അതുമൊരുപക്ഷെ, ഖാസാക്കിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആദ്യവായനക്കാരെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണക്കാരന്ന് അസ്തിത്വപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഒട്ടും അലട്ടലുണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. സാധാരണ പൈങ്കിളിയും തകഴി, പാറപ്പുറത്ത്, എം ടി , കോവിലൻ, പി. വത്സല തുടങ്ങിയവരും മതിയായിരുന്നു അവർക്ക്. എന്നാൽ ഇവരിൽ കുറേ പേർ മാതൃഭൂമിവായനക്കാരായിരുന്നതുകൊണ്ട് [ പൊതുവെ വായനക്ക് മനോരമയായിരുന്നു മുഖ്യം ] ഖസാക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേർരേഖയിലുള്ള കഥ വായിച്ചു ശീലിച്ചവർക്ക് ഖണ്ഡശ്ശയായി വന്ന ഖസാക്ക് കഥയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്ര പിന്തുടരാനായില്ലെങ്കിലും അതിലെ ഭാഷാരീതി നന്നേ പിടിച്ചു. സവിശേഷതയുള്ള ഭാഷ എന്ന നിലയിലാണ് പൊതുവായനക്കാരനെ ഖസാക്ക് ആസ്വദിപ്പിച്ചത്. തനി പ്രാദേശിക മലയാളവും സംസ്കൃതവും ചേർന്ന ഒരു പുത്തൻ മണിപ്രവാളം വായനക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതു തന്നെ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട / മനസ്സിലായത്ര പുറത്തുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നു സംശയമുണ്ട്. പക്ഷെ, അപ്പോഴും കൃതിയുടെ ദാർശനികതലം അപ്രാപ്യമായിരുന്നു. ഗീതാഗോവിന്ദവും അസ്റ്റ്രോഫിസിക്സും ടെറോഡൊക്ടൈലുകളും വായനയിൽ കൂട്ടക്കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാക്കി !!

ഖസാക്കിനു മുൻപുള്ള നോവലും ശേഷമുള്ള നോവലും എന്ന വിഭജനം പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്. ദർശനം, ഭാഷ, രചനാശിൽപ്പം , ഭാവുകത്വം എന്നീ ഘടകങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഭജനം ശരിവെച്ചു. അതോടെ സംഭവിച്ച ഒരു അരുതായ്മ മലയാള ആസ്വാദകർ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ്. അതുവരെ മലയാള വായനക്കാർ കൃഷ്ണപ്പാട്ട് തൊട്ട് എല്ലാം തന്നെ വായിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും കെൽപ്പുള്ളവരായിരുന്നു. നേരേ ചൊവ്വെ കഥ വായിക്കുക , നേരേ അർഥം മനസ്സിലാക്കുക എന്നായിരുന്നു ആസ്വാദകരുടെ രീതി. ദർശനവും മറ്റു ആഴങ്ങളും നിരൂപകന്മാർക്കും മറ്റും മതിയായിരുന്നു. ചന്തുമേനോൻ, ആശാൻ, വള്ളത്തോൾ, ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ചങ്ങമ്പുഴ, തകഴി, ദേവ്, പൊറ്റേക്കാട്, വൈലോപ്പിള്ളി, മാരാർ, മുണ്ടശ്ശേരി, ഗുപ്തൻ നായർ, ഉറൂബ്, വത്സല, ഇടശ്ശേരി വായനകളിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്നവർ ഖസാക്കിന്റെ വരവോടെ വായനമുട്ടിയവരായിത്തീർന്നു. [ കാക്കനാടന്റെ മികച്ച കൃതികളൊക്കെ ഖസാക്കിനു മുൻപ് വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ, നാട്ടിൻപുറത്തെ വായനശാലകളിൽ അവ അത്ര സുലഭമായിരുന്നില്ല. ] ഈയൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായതിനു ഖസാക്കിന്നു വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്.

വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതു മേഖലയിലായാലും അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാവില്ല. സവിശേഷമായ കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടായവ നിവൃത്തിയില്ലായ്മയിൽ പെടും. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥകളൊന്നും [ രണ്ടുയുദ്ധങ്ങൾ, ഭീമമായ വ്യവസായവത്ക്കരണം, അസന്തുഷ്ടി, അസ്തിത്വചിന്ത , കുടുംബപരമായ ശൈഥില്യങ്ങൾ, അതിരില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്യ്രദാഹം, പലതരം ആസക്തികൾ , വിശ്വാസരാഹിത്യം , സ്നേഹരാഹിത്യം , രാവണൻ കോട്ടകൾ , ഫാസിസം .... ] മലയാളത്തിലില്ലായിരുന്നു. സേവനമേഖലയിൽ ചെറിയ ചെറിയ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ, കൃഷിക്കാർ, കുടുംബസ്നേഹികൾ, കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു ആഗ്രഹങ്ങൾ [ ആസക്തികൾ ] പേറുന്നവർ, മഹാനഗരങ്ങളിൽ ജോലിനോക്കുന്നവരുടെ ക്ഷേമവും അവരുടെ കത്തും പണവും കാത്തിരിക്കുന്ന വളരെ ചെറിയ സമൂഹങ്ങൾ, രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു അമ്മ വിളമ്പിയ കഞ്ഞി കുടിച്ച് മുണ്ടുടുത്ത് / ധാവണിയണിഞ്ഞ് [ ചെരിപ്പുപോലും ഇല്ലാതെ ! ] കോളേജിൽ പോയിരുന്നവർ ആയിരുന്നു മലയാളികൾ. അവരുടെ വായനാശീലത്തെ [ പിന്നീട് ജീവിത ശീലത്തേയും ] ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൃത്രിമായി അട്ടിമറിക്കാനായി അന്നത്തെ പുതു എഴുത്തുകാർക്ക്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പഴയവായനക്കാരും / പുതിയ വായനക്കാരും എന്ന വിഭജനം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു. സംവേദനത്തിലെ വിഭജനം [ divide in sensibility ] വായനയിലെ വിഭജനം [ divide in reading ] രണ്ടുതരത്തിൽ പരിണമിച്ചു. 1) പഴയ വായനക്കാർക്ക് പുതുതായി വായിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാതായി. തങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തവരാണെന്ന ആത്മനിന്ദ ശക്തമായി . 2) പുതിയവർക്ക് പുതിയവ ധാരാളം കിട്ടി. അതാകട്ടെ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹികമൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവജ്ഞ ഉണ്ടാക്കി. യുക്തി നിരാസവും മൂല്യനിരാസവും കേവലാനന്ദങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. വായന വായനക്കാരന്റെ ജീവിതത്തെത്തന്നെ അട്ടിമറിച്ചു. [ പിന്നീട് ഈ ചർച്ച ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാം !]

കേവലാനന്ദത്തിലേക്ക് എന്നത് ആധുനിക / അത്യന്താധുനിക / ഉത്തരാധുനിക ദർശനങ്ങളുടെ പൊതുസ്വഭാവമായിരുന്നു. ഇത് ഇതോടൊപ്പം രൂപം കൊണ്ട ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റേയും ഉപഭോഗയുക്തിയുടേയും ആരംഭം കൂടിയായിരുന്നു. രവി ഈ പരികൽപ്പനകളുടെ ഏകാധ്യാപകനായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ [ സവിശേഷമായി മലബാറിൽ - മലബാർ ഡിസ്റ്റ്രിക്ട് ബോർഡ് ] ഏകാധ്യാപകവിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ ബഹ്വാദ്ധ്യാപക സ്കൂളുകളായ കാലത്താണ് തസ്രാക്കിൽ / ഖാസാക്കിൽ ഏകാധ്യാപകൻ എത്തുന്നത് ഒട്ടും കൗതുകമുണ്ടാക്കാത്തത്, ആഗോളവത്ക്കരണത്തിന്റേയും ആനന്ദവത്ക്കരണത്തിന്റേയും പശ്ചാത്തലത്തിലാവും. വിജയന്റെ ദാർശനിക കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് മുകൂട്ടിക്കാണുകയും എഴുതിവെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്നു മാത്രം. വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ കാലം മുങ്കൂട്ടി കാണുന്നവരാണ്. വിജയൻ വലിയ എഴുത്തുകാരനുമാണ്. അതാണ് രവി. പാപബോധം, പാപപരിഹാരയാത്രകൾ, ആവർത്തിക്കുന്ന ആസക്തി, ഉപഭോഗം, മൂല്യങ്ങൾ യുക്തി എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കൽ, പൗരാണിക ജീവഭാവങ്ങൾ , പൗരാണികപ്രകൃതി, വെളുത്തമഴ , മിത്തുകൾ, ലെജണ്ടുകൾ, കൽപ്പവൃക്ഷത്തിന്റെ തൊണ്ട്, അപ്പുക്കിളി, ജലത്തിലെ ചില്ലുവാതിലുകൾ, മുങ്ങാംകോഴി തൊട്ടുള്ള മനുഷ്യമൃഗപ്പേരുകൾ എല്ലാം ഈ ആധുനികതയുടെ / ആഗോളവത്ക്കരിത ലോകത്തിന്റേയും പരികൽപ്പനകളാണ്. ഇതിൽ നമ്മുടെ വായനാസമൂഹം രതി / മയക്കുമരുന്ന് / അതിത്വദുഖം എന്നീപലവക കണ്ടെത്തുകയും അവർ ആധുനികരാവുകയും [ സമകാലികത്തിനുമപ്പുറത്ത് ] ചെയ്തു. ഇതൊന്നും ഏറ്റെടുക്കാനാവാത്തവർ പഴയ വായനക്കാരായി. തിരസ്കൃതരായി. തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവർ പഴയവരാണ്; എന്നാൽ കൗതുകകരമെന്നു പറയട്ടെ , പുതിയവരാണ് തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവർ എന്നായിരുന്നല്ലോ പൊതുവെ വാദം. ഇരയെ ഇരയായി കാണാൻ ആധുനികത സമ്മതിക്കാറില്ല. ഇരയ്ക്കുമുന്നിൽ ഒരു മായാഇരയെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇക്കാലത്തും ശ്രമം ചെറുതല്ല. അങ്ങനെ വായനാ വിഭജനം [ divide in reading ] ഭാവുക വിഭജനം [ divide in sensibility] പൂർണ്ണമായി. സമൂഹം ആധുനികതയിലെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എഴുത്തിൽ മാത്രം [ പുതിയ നോവലുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിലെ ഇലസ്റ്റ്രേഷൻസ് അത്രത്തോളം ആധുനികമായില്ല എന്നത് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ] കൊണ്ടുവന്ന ആധുനികത [ ആഗോളവത്ക്കരണം വരെ ] മലയാള എഴുത്തിനെ കലക്കിമറിച്ചു. തസ്രാക്ക് > ഖസാക്കായതുപോലെ .! തസറാക്കിനെ കുറിച്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് തസറാക്കിന്റെ ഇതിഹാസമാകുമായിരുന്നു. വർത്തമാനകാലത്തിലേയോ ഭൂതകാലത്തേയോ തസറാക്കിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാവിയിലെ - ഉത്തരാധുനികം വരെ എത്തുന്ന ഖസാക്കിനെ ആഖ്യാനം ചെയ്തു വിജയൻ. ഇത് ഒരു കുറ്റമാണെന്നല്ല, അവസ്ഥാവിശകലനം മാത്രം.


ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച പഴയ ഒരു മിത്താണ് ബാബേൽ ഗോപുരം . ഭാഷകലക്കിയതോടെ ഗോപുരം പണി നിലച്ചു. എന്നാൽ കലങ്ങിയ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിനു ഭാഷകൾ ഉരുവം പൂണ്ടപോലെ കലങ്ങിയ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം മലയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്നു നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനും ആദ്യവായന ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം തൊട്ടു തുടങ്ങേണ്ടി വരും. ഒരു രണ്ടാം എഴുത്തഛനായി വിജയനെ പരിഗണിക്കേണ്ടിയും വരും

No comments: