18 February 2010

നാടൻപാട്ട്


നാടൻപാട്ടുകൾ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതു ധാരണ, നാടൻപാട്ടുകളുടെ സ്രഷ്ടാക്കളും പ്രയോക്താക്കളും പൂർണ്ണമായും ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന (അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗം)വരുടേതെന്നാണല്ലോ.ഈ ധാരണ ശരിയല്ല; സവർണ്ണവിഭാഗത്തിനും (അവരും അടിസ്ഥാനപരമായി നാടന്മാർ തന്നെ) പാട്ടുകളുണ്ട്. ശരിയായ നാടൻ പാട്ടുകൾ.
ഒരുദാഹരണം നോക്കൂ:Read Here

1 comment:

Clipped.in - Explore Indian blogs said...

nalloru naadan paattu share cheythathinu nandhi...